Etj we moul enn Marzahn
Oppem Tjoatjhof.
Do ha de Russe in Denjtmoul jestalt
De Stendasch ütt rooda Marmor.

De Tjrich es bestrouft.
Do to steit hia dit groote Teatjen.
We je uck goot
Wan dit nich word vejeate.

Met dise Jedanke gou etj loos
In hab de Henj enne Fuppe.
Etj tjitj mie hia romm.
Nah, jou, Rümm es hia jenouch,
Deam woat Berlin noch brucke.
 
Met emoul, waut es daut
Aul oppem aundren Enj?
Es daut äwerhaurpt in Denjtmoul?
 
Ne tjliene Frü, gaunz kromm,
Schift ver sich ne folle Koa met Steena
Ütt latzte Krauft . . .
Em minnische Jesejcht
Es de jratzte Noot vesteenat.

In donn jinjtj mie daut so derjch.
Nea, daut send hia doch oba Steena.
Dit es nich so leicht to vejeate.
Von eenem Staund em aundren Staund
Woat eena hia jeschmeate.
 
H. D. toum 8. Mei 2003


Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren