Leewa Voda, huach em Himmel,
Moatj de Bedd von dienem Tjint;
Loht mie doch - enn aulem Dunkel,
Stohne, Harr, en dienem Lijcht.
Miene Sonn' - es diene Jnod -
En dien Wuat aus Deiw vom Himmel,
Dee mie noda tjeemt en helt,
aus de Bloom - em Welt jetimmel.
Aules hast Du enne Henj,
En Du weetst, - etj weet daut nijch;
O, soo jeff üt diene Menj,
Jeff mie Harr, von dienem Lijcht!
Mucht mie Harr, - dien Jeist rejeare;
Leah mie - Jehuarsom senn';
Feah mie doch opp diene Spuare,
Harr, enn dienem Himmel enenn!


Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren