Ons Noba

Mien Noba foat bie ons vebie
Zemorjens enn Jejnuwend
Wie wone aul soo lang dichtbie
Enn noch nich vel jenobat

Hee foat bie ons velenjst dee Hatj
Een kortet Stetj, dan rome Atj
Dee lichta send noch emma aun
Dee Wind jachjt Blida hinjaraun

Sien Hobby es: (jeet jearen Waundre)
Etj sie fe ahm kratjt soo ous Aundre
Nobasch send wie lang auswan
Waut weet hee von mie, enn etj von ahm?

Wie wone lang opp eene Gaus
Waut denjt hee soo, woo lewt hee bloos?
Mien Stirn , dee es soo wiet von sienem
Enn siene Welt es uck nich miene

Dee Noba vone aundre Sied
Es uck gaunz goot to liede
Biem Traffe red wie een poa Wed
Dee nich seea vel bediede

Hee haft’ ne Koa enn haft een Hund
To kloage haft hee tjeenen Grund
Hee haft’ne Oabed haft een Hus
Enn sinjt sien Leedtje „Tus es Tus“

Wie seene ons mest jieda Dach
Biem Traffe sachjt hee schmock „Gendach“
Enn doch blift hee fe mie soo framd
Kratjt soo dochwoll aus etj fe ahm


Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren