Miene Mama es de Baste

Gone haft mie Ma jeleht
Etj held mie faust aum Rock
See stond nich jearen oppe Sted
See haud‘it emma drock

See jinjtj em Tjala, jinjtj em Staull
Etj kaum nich emma met
Vestond escht goanich waut daut saul
Werom see nich mol set?

Etj leet mie loos, wock endlich opp
Stond nu opp ejne Been
Wisst noch nich woonen Foot verop
En vesocht daut doch aulein

Met twee spezed etj oppem Hof
Met dree en framde Goades
„Tjinja moakt daut nich to groff“
Sed mien Oopa Moates

Ons jetjt daut enne Finjatjes
Met miene Sesta Leena
Mol schwame lehre Tjitjeltjes
(Daut gauf daut Joa nich Heena)

En oppe Gaus, waut etj soo head
Daut were nich bloos goode Wed
Dee etj uck seea pienich lehd
Daut were miene eschte Schred!

Etj woss, en woss, etj woss aus Graus
Aus aules aundre oppe Ed
En wisst noch goanich daut etj waus
En daut dee Ed sich dreat

Von donn aun sie etj vel jegone
Daut eene es jewess!
En Jesus, daut hab etj vestone
Fe ons nom Tjriez jegone es!

(Peeta Motes)


Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren