Enn Podolstje

Oohm Wonjtin haud von ons jeschreawe
In doa met Mensche klouck jemoackt. 
In doch dit Solt von onsem Leawe
Daut hauda enne Supp vekoackt.

Enn sienem houch beseeldem Streawe
Tjem he de Stratje aula nou.
Opp waut maun büt enn disem Leawe
Daut bleew noch deepa unjrem Plouch.

Etj sie tjeen Puschkin
Uck tjeen Heine,
Etj ha deam Oohmtje nich jeseene
In waut noch tjemt von siene Fada
Daut leas etj met grootem Nieschia wada.

H.D. Donskoj


Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren