Met wout es stoatj de Omweltnetüh?
Wou wondaboo strohlt dei em jerein,
Fe Farja schleit mo korte Stond de Üha,
En nech lang bleft dout sou schein.
O, etj wud welle,  dei Tiet sull langsom goone,
En beeta noch, wann sei bleif stoone.

Schentj vehl Tjenja en Grouttjenja die,
Dei send dann diene Flechte,
Sou schwend rant onse Tiet vebie,
Nü denjst oul,wout es wechtja?
Mocht dei Tiet doch langsom goone,,
Noch beeta es, wann sei bleif stoone.

De groute Welt, dei steit nech stell,
Jonge Mensche woore ella,
Dout jeht focken, nech sou's wellst,
Ok mette Tiet schleidt det Hoot oul stella.
Etj ha mette Tiet sou vehl vestohne,
Wie koume enne Welt, en goone,
O, loot de Tiet en betstje stoune!


 Ewaljd Oustamoun.

Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren