Wiels Mama sou vehl Oubet haft
Etj halp met wout etj koun
Etj tjrempel mie de Moue op
En tratj en Schalduck oun

Wann Mama dout Jescher groud woust
Etj nehm en dreij dout üt,
En wannet oppe Ehd mull poutst
Dann drog etj Schouwerls rüt.

Blous ähte kocke koun etj nech,
Etj sie noch beht tou tjlien,
Wousch wousche- thjemat mama sech
Etj henj se oppe Lien.

Etj feh de Pop em Wochtje fein
Fe dea sorj etj gounz olein,
Etj fouda se, en wousch se rein.
Mie jeit dout seija schein

Tatjana Klassner


Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren