Det Goldne poo set ver ons hie,
Oul miere Tjaste send vebie
No de Jereine vunket oun.
Dann we de Boumwolne oul droun.
Met Opwouschkodere schentje  - fang wie oun,
Eint – fere Frü, det oundre ferem Moun.

Noch twei Jo verande sou,
Dann koum de Ladane Tjast tou,
En Ladareime schentj wie junt beid,
Dout jie junt schnahle futz jescheit.

Noch fief Jo vegoune erstount,
De heltane Tjast es ons beckount,
Heltane Schou wod etj junt schentje,
Fon Elleretiet, dout jie oun dout dentje

Om Tiehen Jo fehd jie Rousane Tjast,
Dann wehre jekoume ok seja vehl Jast,
En rousanet Dook deid de Brüt seja zihre,
Met rousane Rouse deid wie junt Iehre.

Feftien Jo- ne scheine Zool,
Koum de Tjast dann noch emoul,
Peitazeljtjast kroup enne Foup,
Hie ha jie Peitazelj- te Sopp.

De Tiet haft sech nech romjesehte,
Wie ha nech vonne Jelehsane  vejehte.
Dann houd jie oul Jonges, ok Mejales,
Wie doune junt en Glousschoup stahle.

Twentech Jo oul toup jewount,
Reid jie üt dann Porzeloun.
Hie em Porzeloun dout sentje,
En met onsem Preps bedrentje.


Tjast ne Selwane deist spehre,
25 Jo – send ehre,
En det Doustje – es en Dentj,
Dout send –twei Selwanne Renj.

Ouba goldt – es ewa oules,
Tem Jeletj veschloo wie oules,
Loot nech ütgone Brout en Solt,
Te Goldne Tjast, jechet blous Goldt.

Luut Jeletjvogel junt wehle,
Noch vehl Tjaste soul jie spehle
Hie,schentj wie noch en Kopduckschoul,
Dout jüne Leiw jünt woome soul.


Tatjana Klassner.


Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren