Schentj mie tredj velourne Ouge,
Dout etj oundasch seine koun.
Wach de Johre, wout nech wouge,
Mock mien Hoot – ous Ies- fresch woom.

Leh mie fresch em Lehwe senje,
Dout Leiwjefeil fresch Bloume flacht.
Loot dem schlachte Droum veschwenje,
Jef mien freschem Lehwe racht.

Wann dü kounst ne Stroul mie schentje,
Dei üt Nacht ein Dach ombüht,
Wann dü konst mien Lehwe lentje,
Tjnäp üt Schpannjewew mie rüht.

Leh mie wada bielangs gohne,
Enne Hemmelbloue Welt.
En ve dout - wout wee – vemoune,
Wiels dout doch ve mie noscht  jelt.

Soulet doch pessiere, soulet,
Dout etj, feilenj nieje tjrie,
Die, ous Dankeschein,ve oulet,
Schentj, met Hüt en Hoot, etj mie.

Tatjana Klassner   Dezember 2002


Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren