Ven doag es oulet wada reid!
Dei Wanja schlapt sin Isa- Peed
Utem Garasch nu bute rut
Ent schnowt sich foz de Nees mol ut

So lang hawt he sich oul jefreit
Geschrouwt, gehoumat en jedreit,
gewacht op sonnenschien en licht
en dout sin Doumpa lewe tjricht.

Nu es dei Frieling wada do
dei Fejel zwetschan lud en froh
dout mokt dout hoat vom Wanja draal
hei helt sin "Peed" en tjitjt ens Tal.

Do woud am pletzlich mo gounz bang
He sit von wiedem, ewrem hang
Do tjemt ein Mili-zia-near
Met omjebungnem Schoit- jewea

Dei Houns, dentjt wout soll etj am saje?
Etj mot mi foz wout ewerlaje
Wan hei mi frogt wout etj hie mok
Etj well doch ehrlich sen' en schmock.

Nu mot mon saje, onsa Houns
Haft met dei Hoadasch ehrem Frounz
Em latzten Hoawt em Noaba- Dorf
Ne Koh gejacht, bet sei droun storw.

Mem doumpa sen sei romjeroust
En hawe nicht goud opjepoust
dei lied erschratjt, dei Koh gejacht,
En send em Growe opjewacht.

Vom Doumpa bliw nich feel mea ewa
Dei Frounz hawt Schmerze enne Lewa
En schwinda aus dei schwindste Blitz
Wea Houns en Frouz bie de Miliz.

Nu sout sei do voll Blott, gounz gris
En houde beid ein betjstje schiss
Sollte vetale wout pesseed
Biem foare met dem Isa- Peed.

Ein Protokoll wurd dann jeschrewe
Dout nuscht verlore jeit fer t Lewe
Wout beide Jonges ha jedone
Doun lout' se sei uk wada gone.

Doch noch ein Moun von dei Justiz
Wea uk dobie, bie de Miliz
Hei hawt sei zwoa nu Hus jelote
Doch Houns daut Doumpa foan vebote

Nu koun wi aula good veschtone
worum dei Houns bim foare gone
so einen schlemmen Schratj jetjrischt
Ous am dei Moun koum to jesicht.

Nu steit hei do, tjitjt op den Moun
En dentjt wout hei am saje koun.
Do packt dei Schalk ons Wanj' bim schups
He set op m Doumpa met nem hups.

Kurbelt am oun, dreit to de Sied
Dentjt: "Bet tom wold es dout nich wied!"
Jeft gous, ous hei bet nu nich gouf
en jacht dout beist vem Boachj herouf

Ous hei Motoa jereische heed
Hawt sich ons Houns noch mea fefeed
Hea tjetjt em spejel en sit dout
Uk dei Miliz en Doumpa haud.

Hei dentjt: "Dei fange mi schon nich"
Kort om, sei ha am doch jetjricht
Ous hei met oula Doumakrouft
Dei noba- tun keputt jeschouft.

En wada, schwinda aus dei Blitz
Set Houns em Hus ven dei Miliz
En kratjt so ous biem eschten Mol...
Na, dei Jeschicht, dei tjan ji oul.

Ons Houns, gounz sout vem Doumpa foare
Hawt sich, nu ein poa stunde roare
Ven doag oun beta opjefeed
En foz Meschien fore jeleed!
 

Johann Unruh


Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren