1. Wohan Gott mie feat, well etj folje, /louwe mienem Heiland Dach fe Dach/,
     (Doa, wo Gott mie bruckt, doa well  goune,
     /jearen droag etj daut Tjriez in folj deam Heiland nou.)
 
2. Wan de Woltje emma dunkla woare, /Dan vetrüh etj Gott in ferjcht mie nich/,
     (Wan de Mensche aula mie veloute, /Weet etj jewess: mien Gott velat mie nich.)
 
3. Wan Veseatje hoat in schwoa mie dretje,
     /Dan aun sienem stoatjen Oarem etj rüh. /Wiels etj weet, Hee woat sien Tjind
     bewoare; /Uck enn schwanste Not es Hee nich wajch.)
 
4. Wan de Heiland hoult Heim de Sienje, /Dan aun siene Brost rüh etj so seet.
     (Bouwe woat dee Perledea sich oupne, /met Jesus leaw etj dan em Paradies.)

Äwasat von H.D.  Warendorf    Moatz 2005


Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren