A dur
 Fuoken, wann etj mien vegunet Lewe sö betracht,
Etj mucht sö jiren dot det beeta wie.
Etj lewd en unjehorsamtjet blöß wieder Dach fe Dach.
Dot Sindenlewe tjeemt sö soja die.

Dann met eunmul schätjt de Herr ne gröte Furcht op mi.
Etj wie bedretj, etj hod blöß teune Freed.
Dot Lewe soll etj ändern, Leuwtulich röpt heu mi.
Jesus, komm en halp mi nü - etj beed.

De Mensch, wot etj jeworden wie, doj wie be die sö schlacht.
Mien Huat, dot wied sö diesta en so schwua.
Uba Jesus hod mi dennoch Leuw. Heu holp mi duo`met tracht.
Gott seine Jenuad, deu muck heu offenbua.

Jesus, etj jeleuw dü best jestorwe uk fe mi
Fe de gonze Welt tulst dü den Pries.
Min sindenlewe es mi leud, min Herr, etj pracher di
Om vergebung derchj din dieret Blöt om Tjriez.

En´ne Schreft, duo steht jeschrewe, dot Jesus stunt uk opp
Den 3. Dach duo komm heu üt den Groof
Heu es bi Gott em Himmel nü, dot sacht, heu fur duo nop
Nü wan etj bed, dann schetjt heu mie uk Kroft.

Jesus muok üt mie eun gonz nijen Mensch
Halp mi, dot etj nü blöß leew fe die
Doot etj mul wua em Himmel kummen, doot es min wuohra Wensch
Fe de Leuw en Guwen -  dank sai etj t´ die.


Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren