Wo groot es de Schopfa ons Goot.
We schauft noch mea sond,
Daut dee Frijchte wausse fe ons
Pracht voll ütte Äd.

Wo groot , sajt jieda Bloom,
Wo groot , sajt jieda Frucht,
Wo groot , kaum fom duftijen Wind
In heelsauma Hauch opp ons.

Etj we moul em Jetreajd
In jieda Oa de sead,
Num Schopfa sien Welle sie etj
Jekoume oppe Äd.

De Omwelt eare Sprock
Sajt emma wo groot es doch Gott.
Von Mensche hia oppe Äd
Hab etj so waut noch nich jeheat.

Etj head gaunz aundret von dean.
Gott veachte moucke sich stoatj.
Naume sich nuscht do fe
In belachte deam Schopfa sien Woatj.

Daut es uck nü noch woa.
De Natua es noch emma doa.
In de tjristliche Stemm sinjt do mangk
O wo groot es ons Heiland in Goot !

H.D. äwasat ütem ruschen
Septamba 2001


Nies

Medienkonferenz

Leewe Frind en Metuabeda.
De Tiet rant schwinda, aus eena daut haben well. Etj hup, ji haben dem Termin 4. Septamba 2017 aulla en jun Kalenda nenjeschrewen en kume no Mexiko to onse nächste Medienkonferenz.
Wi wellen met de Pluninj de Konferenz aunfangen en wuden ons frejen, wann ji ons june Wensche en Aunrejinje metdeelen, waut wi biem nächsten mul nen nemen selle. Wö saul de Konferenz sene, wöne Teemasch behaundelt en aun waut sel wi ombedinjt dentjen?

Deelt ons daut mejlichst bölt met. Em August fang wi intensiv aun to plunen ;)

Plautdietsche Apps

         

 

 

ewa 70 Aunmaldinje fe de PMK 2

De plautdietsche Medien Konferenz vom 30. Muaz - 2. Aprel en Paraguay - Nielaund talt aul 72 Aunmaldinje. Verdreda vonne plautdietsche Medien komen toop om beta toop to schaufen.

Neuste Neuigkeit

Vom 12.01.15 - 19.01.15 helt Peeta Jisbracht ut Bolivien (Dietschlaund) Erwatjungspredichten en Mexico.

 

Jemende Friedensort KM 21 en Mexico. Hie kaun maun de Predigten aunhorchen.

 

Sponsoren